INGREEN

 

WAT?

De INGREEN strategie is een praktische maatwerk rapportage welke u helpt bij de verduurzaming en optimalisatie van uw huisvesting en dus uw gehele onderneming. Uniek is dat uw bedrijfsstrategie nauwlettend in ogenschouw wordt genomen voor het nemen van technische maatregelen aan uw pand. Het voordeel is dat de interventies maximaal werken voor uw organisatie en dus maximaal kunnen renderen voor uw organisatie. Alle technische, strategische en financiële resultaten worden u helder gecommuniceerd, zodat ook u ze weer kunt communiceren naar uw relaties.

Voordelen

  • Goed voor uw people, uw profit en onze planet.
  • Uw onderneming is uniek, daarom is de INGREEN strategie maatwerk.
  • Resultaten helder gecommuniceerd. (b.v. 80% CO2 reductie, 60% energiebesparing)
  • Verschillende scenario’s uitgewerkt, steeds duurzamer, steeds optimaler.
  • Naadloze aansluiting op uw bedrijfsstrategie, budget en ambities.

HOE?

Aan de hand van de bovenstaande grofmazige structuur wordt specifiek voor uw onderneming en uw huisvesting een concreet renovatieplan opgesteld. U stelt doelen, ambities en budgetten. Immovable draait met u aan de spreekwoordelijke knoppen tot er een perfecte mix is tussen investering en het gewenste resultaat. Het resultaat vertaalt zich naar een aantal scenario’s welke bestaan uit maatregelenpakketten welke vallen binnen verschillende technische, strategische en financiële kaders.

  • Technisch kader: U kunt hierbij onder andere denken aan de huidige bouwkundige staat, constructieve mogelijkheden en andere technische ambities.
  • Strategisch kader: U kunt hierbij denken aan verduurzamings-en optimalisatiedoelstellingen, maar ook eventueel gewenste neveneffecten als kostenefficiëntie, arbeidsproductiviteit, cultuurverandering, flexibiliteitsvergroting.
  • Financieel kader: Naast natuurlijk het budget, kunt u denken aan financieringen en subsidieregelingen.

WAAROM?

Ondernemers van Nederland en hun huisvesting zijn schokkend genoeg verantwoordelijk voor bijna 40% van de gehele CO2-uitstoot in Nederland. Bij deze ondernemers van Nederland ligt dan ook een erg grote verantwoordelijkheid. Het is gelukkig zo dat de bewustwording van maatschappelijke noodzaak bij ondernemers steeds groter wordt. De bereidheid tot investeren in duurzaamheid neemt sterk toe. Niet verwonderlijk als je de voordelen kent! Onderzoek wijst uit dat bijna 80% van de Nederlandse kantoor gebruikende organisaties duurzame huisvesting als een belangrijk onderwerp op de agenda heeft staan. Tijd om de daad bij het woord te voegen, tijd om te investeren in uw onderneming, tijd om te investeren in mens en maatschappij! Laat je onderneming groeien als een boom met de “IN GREEN” strategie van Immovable.

OVERTUIGD?

Vastgoed is voor iedere ondernemer een kostbaar bezit. Faciliteerder van productiviteit, creatieve broedplaats, smoelwerk van de onderneming en veelal het grootste bezit op de balans. Het inzetten van huisvesting in de bedrijfsstrategie wordt door veel ondernemers onderschat, maar kan ongekend positief bijdragen aan de verduurzaming en algemene bedrijfsvoering van een onderneming.

Klaar om je onderneming te laten groeien als een boom? Of toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op. We vertellen u graag de “ins” en “outs”

 

STAPPENPLAN